"Boprisfallet har hejdats" Foto: Fredrik Persson /TT

"Boprisfallet har hejdats"

Publicerad 2018-03-09 06:47:00

Bostad Andelen mäklare som tror på sjunkande bostadspriser har minskat ytterligare och mäklarkåren är nu delad i två jämnstarka läger, där lika många tror på uppgång som på en nedgång i priserna.

Det visar Valueguards Mäklarpanel, som genomförs veckovis i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet.

"Det märks att stockholmsmäklarna, som drabbats värst av turbulensen, nu pustar ut. Efter en tung höst med oroliga bostadskonsumenter har prisfallet hejdats och marknaden bottnat ur. Köpare och säljare hittar återigen varandra och försäljningen har gått bra. Mäklarpanelens resultat återspeglar den optimism som allt fler känner", säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet, i en kommentar.

Marknadsindikatorn, som mäter nettotalet av de mäklare som tror på stigande respektive sjunkande bostadspriser kommande tremånadersperiod, sjönk successivt under hösten för att i slutet av 2017 ligga runt -40. Sedan dess har indikatorn stigit igen och de senaste veckorna har den legat kring 0, vilket innebär att ungefär lika många mäklare räknar med en uppgång som en nedgång i bostadspriserna.

Fastighetsmäklarförbundet menar att den ökade optimismen bland mäklarna får stöd av en fortsatt god konjunktur med låg inflation, att räntorna förblir låga och att det skärpta amorteringskravet numera är inberäknat när bostadsspekulanter gör sin kalkyl.Bild: Valueguard mäklarpanel

 

image

Direkt