Fler mäklare tror på stigande priser Foto: Henrik Montgomery /TT

Fler mäklare tror på stigande priser

Publicerad 2018-04-12 07:32:00

Bostad Andelen fastighetsmäklare som tror på stigande bostadspriser har fortsatt att öka och är nu på den högsta nivån sedan början av september 2017.

Det visar Valueguards Mäklarpanel, som genomförs veckovis i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet.

Nu när våren är här råder högsäsong på bostadsmarknaden, noterar Fastighetsmäklarförbundet. Mäklarna upplever också att budgivningarna har tagit fart och att det säljs många bostäder.

"Att mäklarna tror på en prisuppgång hänger troligen ihop med högsäsongen i kombination med att köpare och säljare återigen har hittat varandra på de marknader som de senaste månaderna varit osäkra. Vi ser också ett lägre utbud av bostadsrätter än vanligtvis för årstiden vilket spås dra upp priserna", säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet, i en kommentar.

Marknadsindikatorn, som mäter nettotalet av de mäklare som tror på stigande respektive sjunkande bostadspriser kommande tremånadersperiod, sjönk successivt under hösten för att i slutet av 2017 ligga runt -40.

Sedan dess har indikatorn vänt uppåt igen och de senaste veckorna har den legat kring 20, vilket innebär att 20 procentenheter fler mäklare räknar med en uppgång än en nedgång i bostadspriserna. Nu tror runt 40 procent av mäklarna på stigande bostadspriserna medan runt 20 procent tror på en prisnedgång.Bild: Valueguard mäklarpanel

 

image

Direkt