Bolåneskydd - osäker försäkring för många

Bolåneskydd - osäker försäkring för många

Bolåneskydd - osäker försäkring för många

Publicerad 2010-11-09 10:16:09

Bostad För många svenskar är bostadsköpet en av de viktigaste affärerna de gör i sitt liv. Det handlar om stora pengar, många gånger för lånade slantar, och många år av ränteutgifter, amorteringar och vånda.

För de allra flesta blir köpet en lyckträff men för andra förvandlas drömmen till en mardröm när olyckan är framme. För vem ska betala räntorna på bolånet när en människa drabbas av varaktig sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet ?

Det här har bankerna tänkt på och erbjuder därför olika former av försäkringar som helt eller delvis täcker ränteutgifter i samband med ovan nämnda livskriser.

Privata Affärer har gått igenom de olika alternativen och kan konstatera att det är långt ifrån säkert att den bästa lösningen är att lyssna på bankernas lockrop.

- Det första du bör göra är att resonera med din partner om hur just ni vill ha det om olyckan skulle vara framme. Om någon av er avlider, vill den andre då verkligen bo kvar i huset ? Hur gör vi om någon av oss blir långtidssjukskriven? säger Camilla Bratt, informationschef på Konsumenternas försäkringsbyrå.

- I de fall då kvinnan tjänar mindre än mannen kan det löna sig att i stället teckna i livförsäkring som betalar av hela bolånet om mannen skulle avlida, fortsätter hon.

De flesta banker erbjuder två varianter av bolåneförsäkringar, en som gäller vid dödsfall och en som gäller vid varaktig sjukdom eller arbetslöshet. Alla bolag kräver en hälsodeklaration. Endast fullt friska och fullt arbetsföra människor kan ansöka.

Som kund bör man mycket noga granska vilka villkor som gäller i försäkringen.

Det gäller exempelvis hur lång karenstid som finns innan utbetalningarna börjar att betalas ut. De flesta av avtalen innehåller en lång rad undantag då försäkring inte gäller. Dessa bör man noggrant studera.

SBAB försäkrar till exempel inte den som blir deltidsarbetslös i sin variant, Låneskydd Trygg.

Så särskilt trygg kanske man heller inte känner sig då man upptäcker att försäkringen hos SBAB inte gäller vid vanliga diagnoser som utbrändhet, stress eller depression.

Du måste vidare arbeta minst 22 timmar i veckan för att få teckna avtal med SBAB. Detsamma gäller hos Nordea medan det hos Swedbank räcker att arbeta 17 timmar per vecka för att kvalificera sig.

Vad kostar då kalaset ?

Swedbank debiterar 3,9 procent av valt försäkringsbelopp. Maximalt försäkringsbelopp är 15 000 per månad och försäkringstagare, vilket innebär en premie på max 585 kr i månaden. Även SEB har en maxgränsen 15.000 kr för hur stor månadskostnad som kunden får försäkra. För SEB-kunder betyder det en premie per månad på 592 kr. SBAB har en premiemodell där avgiften tas ut efter hur gammal försäkringstagaren är.

- Innan man tecknar en bolåneförsäkring bör man ställa sig frågan om man verkligen behöver den, säger Camilla Bratt. I dag är många sjukförsäkrade genom sitt fackförbund eller via sin arbetsgivare. Börja med att kontrollera vilket skydd du redan har genom dessa försäkringar innan du tecknar ytterligare en ny.

JOHAN MARKWALL, PRIVATA AFFÄRER