SBAB finner skäl att vänta med att binda boräntan Foto: istockphoto

SBAB finner skäl att vänta med att binda boräntan

Publicerad 2017-02-24 11:27:00

Boräntan Ränteutsikterna talar för att bunden boränta är att föredra, men det finns sannolikt utrymme att avvakta med räntebindningen ett tag. Det skriver SBAB i sin publikation Boräntenytt.

"De längre bindningstiderna har en liten fördel gentemot rörlig ränta i och med att den framtida genomsnittliga rörliga räntan väntas bli upp mot 0,5 procentenheter högre än dagens bundna ränta", skriver SBAB.

Nyligen meddelade dock SBAB att den tvååriga bolåneräntan hade blivit populärare än tremånadersräntan hos bolagets kunder. Att den tvååriga boräntan har legat lägre än tremånadersräntan lockade många att binda sina nya bolån under januari månad.

Rörlig eller kortfristig bolåneränta har hittills ofta inneburit lägre räntekostnader jämfört med att bundna  lån på längre löptider.

SBAB bedömer nu att bolåneräntorna är på väg upp, men att uppgången inte tar fart förrän nästa år. Om ränteprognoserna slår in så kan man dock avvakta och binda senare under 2017 utan att förlora på det, enligt bolåneföretaget.

"På riktigt kort sikt, en till tre månadern, finns det en liten sannolikhet att vissa bolåneräntor kan sänkas något om marknadsräntorna fortsätter sjunka. Vi räknar dock med att uppgången i så fall tar fart senare under året", skriver SBAB:s chefsekonom Tor Borg.

Under 2018 väntas tremånadersräntan börja stiga när Riksbanken kommer i gång med räntehöjningar, bedömer han.

"Precis som tidigare så antar vi att det tar upp mot fem till sex år innan en långsiktig jämviktsnivå för räntorna nås. Vi bedömer att 5 procent är en sådan nivå för tremånadersräntan", uppger SBAB-ekonomen.

Från den senaste penningpolitiska rapporten anser Tor Borg att det mest anmärkningsvärda var att Riksbankens sänkte sin bedömning av den långsiktigt neutrala styrräntan något.

"Detta stärker vår syn att Riksbanken kommer att vara försiktig med att strama åt även om inflationstrycket skulle stiga markant", resonerar Tor Borg.

"Vi tror därför att Riksbanken mycket sakta kommer att gå mot en första räntehöjning under våren 2018 och sedan hinna med ytterligare en innan året är slut. Det innebär att minusräntan inte överges förrän i slutet av 2018", spås det.

Direkt