Lagrådet godkänner amorteringsförslaget Foto: Fredrik Sandberg /TT

Lagrådet godkänner amorteringsförslaget

Publicerad 2015-12-17 12:28:00

Bostad Lagrådet godkänner i ett yttrande på fredagen det föreslagna införandet av amorteringskrav.

Lagrådet konstaterar att det föreslagna bemyndigandet innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som får betydelse för kreditavtal som ingås mellan enskilda. Om kreditgivaren bryter mot sådana föreskrifter kan Finansinspektionen ingripa mot institutet.

"Ett sådant ingripande får inga rättsföljder för den enskilde. Ingripandet medför inte att avtalet mellan kreditinstitutet och den enskilde blir ogiltigt. Det får inte heller till följd att ena parten kan rikta skadeståndskrav eller andra krav mot den andra. Lagrådet anser mot denna bakgrund att det föreslagna bemyndigandet inte står i strid med bestämmelserna i Regeringsformen", skriver Lagrådet.

De föreslagna förändringarna föreslås gälla från den 1 maj 2016.

Finansmarknadsminister Per Bolund har tidigare sagt att han tror att amorteringskrav kan genomföras någon gång i vår.

Direkt