Fler valde tremånaders boränta i juni Foto: Fredrik Sandberg /TT

Fler valde tremånaders boränta i juni

Publicerad 2017-07-05 08:35:00

Bolån Andelen nya bolåntagare som valde rörlig tremånadersränta hos den statliga bolåneaktören SBAB ökade från 69 i maj till 75 procent under juni.

Det innebär att nivån nu ligger en bit över det historiska genomsnittet på 73 procent.

Det framgår av SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Andelen som valde räntebindningstider på mellan ett och fyra år minskade med 6 procentenheter, från 30 till 24 procent.

Däremot var andelen som valde räntebindningstider på fem år och längre oförändrad på drygt 1 procent.

"Ett sätt för att prova hur det blir om räntan stiger är att redan nu sätta av skillnaden mellan dagens rörliga ränta och en möjlig högre nivå på ett sparkonto. Det blir ett sätt att se att hushållet faktiskt klarar en högre ränta och ger en sparbuffert som kan användas till högre räntebetalningar i framtiden eller till guldkant på tillvaron", säger Emma Persson som är boendeekonom vid SBAB.

För de lån som villkorsändras, det vill säga där räntebindningstiden har gått ut och ny ska väljas, är efterfrågan på tremånadersränta fortsatt hög. Knappt 9 av 10 bolåntagare valde den kortaste bindningstiden. Andelen som valde tvåårig bindningstid fortsätter samtidigt att minska.

"Hushållens val av bindningstid hänger i stor utsträckning samman med förväntningarna på räntan framöver. Det är tydligt att de flesta tror att räntan förblir låg under en överskådlig framtid. Men eftersom boendeekonomin är högst individuell skulle fler förmodligen behöva göra ett aktivt val utifrån inkomst, ålder och skuldkvot", säger Emma Persson.

Av: Direkt