Banker överens: Ingen bopriskrasch Foto: istockphoto

Banker överens: Ingen bopriskrasch

Publicerad 2017-11-09 09:27:00

Bopriser Det blir inga större prisjusteringar på den svenska bostadsmarknaden. Det är de båda storbankerna SEB och Swedbank överens om. Bostadspriserna håller sig inom intervallet +5 till -5 procent.

En stark svensk tillväxt och arbetsmarknad, tillsammans med en dysfunktionell hyresmarknad och fortfarande ett relativt lågt utbud av lägenheter kommer motverka större prisjusteringar på bostadsmarknaden så länge konjunkturen är stark. Det skriver SEB i ett marknadsbrev på torsdagen.

Uppgång går i stå

SEB konstaterar att det finns fler tecken på att bostadsmarknaden håller på att kylas av och den kraftiga uppgången i priserna tycks gå i stå, och kanske till och med visa prisnedgångar.

"De starka tillväxtutsikterna för såväl den inhemska som utländska ekonomin indikerar att en större priskorrektion är osannolik. Hittills har oron för en inbromsning på bostadsmarknaden inte påverkat tillväxtindikatorer", skriver SEB.

Inte heller Swedbank hyser någon oro för några stora prisförändringar på bostadsmarknaden. I en konjunkturuppdatering skriver banken att det inte blir någon generell nedgång i priserna.

Stabiliseringen fortsätter

”De senaste månaderna har det skett en tydlig dämpning av prisökningarna på den svenska bostadsmarknaden, vilket skapat oro för fallande priser. Stabiliseringen på bostadsmarknaden väntas fortsätta, med i stort sett oförändrade priser, vilket kommer att bromsa nybyggnationen, framför allt under 2019. Någon större nedgång i bostadspriserna generellt blir det inte, däremot kan det ske en större korrigering av dyrare objekt i storstäderna”, skriver Swedbank.

SEB skriver att bostadsinvesteringarna är en av de viktigaste drivkrafterna för den svenska tillväxten, samt att även en mindre prisnedgång skulle kunna påverka tillväxtprognosen för 2018:

"Även en relativt liten nedgång kommer sannolikt att leda till en viss tillbakagång i den nuvarande starka tillväxttakten i bostadsinvesteringar och möjligen också dämpa privatkonsumtionen".

Dyra objekt i storstäder undantag

Banken tror att bostadspriserna totalt sett sjunker cirka 5 procent det kommande året, med rätt stora variationer mellan olika marknadssegment. Inkommande data under hösten och vintern visar om bedömningen är korrekt.

Klart lägre aktiepriser för bostadsutvecklare återspeglar en oro, men exponeringen mot dessas utvecklare är låg hos de större svenska bankerna, menar SEB.

För dyra objekt i storstadsregioner och universitetsstäder kan det dock komma att ske en större priskorrigering, tror Swedbank, som i övrigt hamnar på ungefär samma nivå som SEB i synen på bostadsprisernas riktning.

"Vi bedömer att den stabilisering av bostadspriser som inletts kommer att fortsätta. För landet som helhet förväntar vi oss i stort sett oförändrade priser, +/- 5 procent, beroende på marknad och typ av objekt", skriver Swedbank.

Swedbank hänför avmattningen på bostadsmarknaden till amorteringskravet som infördes 2016 i kombination med att byggandet har ökat kraftigt.

Privata Affärer / Direkt