Avanza ger sig in på bolånemarknaden

Avanza ger sig in på bolånemarknaden

Publicerad 2017-03-15 11:25:00

Bolån Avanza erbjuder i dag bolån till rika private banking-kunder. Men genom ett samarbetsavtal med Stabelo 2 kommer man snart kunna distribuera bolån till en bredare kundgrupp.

Avanza har under en tid fört diskussioner med Stabelo 2 om ett samarbete kring bolån.

Syftet med samarbetet är att distribuera bolån till en bredare kundgrupp, utan påverkan på Avanzas balansräkning. Avanzas ägande i moderbolaget Stabelo uppgår till strax under 20 procent.

I dag erbjuder Avanza bolån till private banking-kunder men samarbetet med Stabelo 2 innebär alltså att erbjudandet breddas till andra grupper.

Av: Direkt / Privata Affärer