Finansministern: Det mesta talar emot ett brett boprisfall Foto: Jessica Gow /TT

Finansministern: Det mesta talar emot ett brett boprisfall

Publicerad 2018-03-28 13:43:00

Bostad Det mesta talar emot att den senaste tidens prisnedgångar på bostadsmarknaden skulle vara början på ett kraftigare prisfall som kan få makroekonomiska effekter. Det säger finansminister Magdalena Andersson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Hon tycker att det mest naturliga långsiktigt sett är att bostadspriserna utvecklas ungefär i takt med disponibelinkomsterna, men tycker inte det är konstigt att det ser ut på ett annat sätt när räntorna har sjunkit rejält och det råder bostadsbrist.

"Men det är klart att den mer dämpade utveckling som vi sett nu i grunden är mer sund än den extrema prisutveckling vi haft under några år. Samtidigt vill vi att det ska vara just dämpad utveckling, och inte något annat för då kan det få makroekonomiska effekter", säger hon.

Samtidigt säger hon att det är väldigt svårt att sia om utvecklingen och konstaterar att den stora frågan är om den dämpning av bostadspriserna som vi sett den senaste tiden bara är början på något som kommer att utvecklas till ett kraftigt prisfall. Hon tycker det finns mycket som talar emot detta.

"Prognosen är att vi kommer att ha fortsatt låga räntor under en lång period, vi har en god utveckling av hushållens konsumtion och köpkraft, det råder fortsatt stor bostadsbrist och vi har ett rekordstort sparande. Så det är mycket som talar för att det är just en dämpning vi ser", säger hon.

Magdalena Andersson vet inte om det skärpta amorteringskravet räcker för att dämpa hushållens skuldtillväxt och säger att regeringen följer utvecklingen noga.

"Men jag tycker också det finns en väldigt viktigt konsumentskyddsaspekt i det. Om man lånar väldigt mycket i förhållande till bostadens värde och sin inkomst, då måste man i det här ränteläget verkligen amortera eftersom man har utsatt sig själv och sin familj för en mycket stor ekonomisk risk", säger hon och tillägger att hon som finansminister måste ta ansvar för den makroekonomiska utvecklingen.

Sveriges Byggindustrier reviderade nyligen ned sin prognos för bostadsbyggandet rejält, men Magdalena Andersson tycker inte att detta är alarmerande.

"Man reviderade ned från ett rekordhögt byggande, vi har också räknat med en nedgång i bostadsbyggandet i våra prognoser", säger hon.

Hon konstaterar att efterfrågan på mycket dyra bostadsrätter inte är lika stor som tidigare och att det då är viktigt att branschen ställer om och bygger lägenheter som vanliga löntagare har råd med.

Finansministern lyfter fram regeringens investeringsstöd till byggnation av små, billiga hyresrätter, ett stöd som Vänsterpartiet vill fördubbla.

"Nu ska vi se till att det stödet vi har går åt och vi följer den utvecklingen väldigt noga", säger hon.

Direkt