Allt fler hushåll tror på fallande bopriser Foto: istockphoto

Allt fler hushåll tror på fallande bopriser

Publicerad 2017-12-11 08:35:00

Bostad De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i december jämfört med vad de gjorde föregående månad.


SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till -5 i december jämfört med 11 i november.

Av de tillfrågade tror 36 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 43 procent förra månaden, medan 41 procent tror på fallande priser, jämfört med 32 procent föregående månad.

"Rapporter om fallande försäljningspriser, stor uppmärksamhet kring svårsålda nybyggnationer och fortsatt åtstramning av reglerna från politiskt håll påverkar förmodligen förväntningarna", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Direkt