Allt fler bolåneansökningar avslås

Allt fler bolåneansökningar avslås

Publicerad 2016-11-11 07:23:00

Bolån Handelsbanken upplever att banken behöver säga nej till allt fler bolåneansökningar i den svenska bankrörelsen i spåren av de stigande bostadspriserna och införandet av amorteringskravet i juni månad.

"Vi börjar se fler och fler avslag i kontorsrörelsen där onekligen amorteringskravet spelar in", säger Handelsbankens vd Anders Bouvin vid Bankföreningens årsmöte 2016.

Handelsbanken-chefen uppger att han sover gott om natten eftersom banken gör mycket noggranna prövningar av bolånekunderna, bland annat kring skuldkvot och belåningsgrad.

"Så vi känner oss trygga", säger Anders Bouvin.

Tidigare har bland annat SEB kommunicerat att allt fler möjliga bolånekunder inte klarar av de krav som banken ställer.

Beträffande banklöneskatten som regeringen ser ut att vilja införa från 2018 uppger Anders Bouvin att Handelsbanken principiellt inte har något emot att betala skatt.

"Men man måste kanske tänka sig för hur skatten är utformad", säger han och uttrycker oro kring vad löneskatten skulle kunna få för konsekvenser.

Av: DIREKT