Notering: Chansa på bolaget som digitaliserar byggbranschen Foto: istockphoto

Notering: Chansa på bolaget som digitaliserar byggbranschen

Publicerad 2018-02-21 06:30:00

Notering Irländska mjukvaruprogrambolaget Zutec satsar på en notering på börslistan First North. Detta i samband med expansionen till Sverige och andra länder. Verksamheten är molntjänster till bygg- och fastighetsbolag.

Bolaget växer snabbt under lönsamhet. Under halvåret juli till december 2017 steg Zutecs intäkter till 15,9 miljoner kr, men nyemissionskostnader på 1,3 miljoner kr orsakade rörelseförlust på 0,5 miljoner kr. Engångskostnader av det slaget kommer att tynga även årets resultat, men underliggande där vi rensat för engångsposter är bolaget lönsamt.

Under den 20 februari – 5 mars kan du teckna aktier till den jämna fina teckningskursen 24 kr. Zutec tillförs 50 miljoner kr om erbjudandet fulltecknas, vilket efter emissionskostnader blir 42,1 miljoner kr. Känns dyrt att 16 procent av pengarna försvinner i kostnader.

Kapitalet som blir kvar ska accelerera tillväxten då 70 procent går till försäljning och marknadsföring och resten till produktutveckling och investeringar. Zutecs fokus mot lönsam tillväxt känns spännande då byggbranschen är en av de minst digitaliserade. Det finns sannolikt mycket för byggbolag att spara genom att satsa på ökad digitalisering inom allt från databerikade 3D-modeller till projektledning och defekthantering.

Börsvärdet blir 170 miljoner kr räknat på teckningskursen. Värderingen ser därmed hög ut jämfört med den hittills begränsade försäljningen som på årsbasis passerat 30 miljoner och når säkert 40-50 miljoner kr inom något år. Zutec kommer med andra ord att successivt växa in i värderingen de kommande åren.

Att teckna aktien är en chansning utifrån värderingen. Bland de övriga riskerna märks bland annat att det är svårt att säga hur hård konkurrensen blir framöver och att aktien riskerar att bli ganska tunt handlad. Då 80 procent av aktierna i erbjudandet tas av ankarinvesterarna lär det bli fulltecknat och en godkänd handelsstart för Zutec.

Marcus Hernhag