Wihlborgs i positiv affär

Datum: 2001-10-03 10:31

Carnegie uppgraderar Wihlborgs till öka och ser en bra potential.

Nyligen förvärvade Wihlborgs fastigheter med en totalyta på 324.000 kvadratmeter. Denna affär kommer redan från första fas att generera en vinst om 44 miljoner kronor årligen. Carnegie spår att bolaget kommer att köpa tillbaka aktier i framtiden om värderingen inte skulle stiga. Mäklarfirman ser styrelseordföranden Mats Qviberg som en borgensman för detta. Ett frågetecken enligt Carnegie är hur vakansgraden utvecklas. Nästa år spås en vinst per aktie uppgående till 1,20 kronor och 2003 spås ett resultat på 1,35 kronor. Rekommendationen höjs till öka.
Kurs då rekommendationen gavs:
12,7 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser