Wallenstam mot nya höjder

Datum: 2007-05-23 09:43

Wallenstam-aktien har inte nått toppen, enligt Affärsvärlden.

En storsatsning på vindkraftverk bedöms vara nästa morot för aktiemarknaden. Andra positiva faktorer är den fortsatta ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter, avskaffandet av fastighetsskatten och de nya, högre finansiella målen som ska presenteras under året. Dessutom spås ägarstriden i konkurrenten Heba få en lösning under året och på sikt kan det enligt tidningen bli aktuellt med en sammanslagning av bolagen. Wallenstam är skuldsatt till låga 50 procent av fastighetsvärdet och värderas på börsen ungefär till substansvärde. Bolaget väntas i år nå en vinst i fastighetsförvaltningen kring 400 miljoner kr, vilket ger P/E-talet 25. Det synliga resultatet blir enligt Affärsvärlden mycket bättre, eftersom vinster tillkommer till följd av uppvärderingar av byggprojekt och existerande fastigheter. P/E-talet blir då 7. Affärsvärlden håller fast vid köprekommendationen och spår att kursen kan klättra ytterligare.
Kurs då rekommendationen gavs:
172 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser