Wallenstam fortsätter upp

Datum: 2004-03-22 11:56

Börsveckan ser goda förutsättningar för fortsatta kursstegringar i Wallenstam.

Huvudägaren har visat sig mycket skicklig på att tjäna pengar åt aktieägarna. Försäljningar till bostadsrättsföreningar, välavvägda förvärv, kostnadseffektiv nyproduktion, offensiva aktieåterköp samt skickligt skatteplanerande. Det skriver Börsveckan, som menar att då substansrabatten fortfarande är 44 procent före latent skatt finns det goda förutsättningar för kursstegringar i Wallenstam-aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
188,5 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser