Volymtillväxt stärker marginalerna

Datum: 2010-01-21 11:13

Köp

Axis

Försäljningen

Försäljningen som rapporterades för fjärde kvartalet översteg med råge Handelsbankens Capital Markets förväntningar. Trenden stärker bankens förväntan om att sekventiell volymtillväxt kommer att stärka marginalerna under 2010. Den implicita marginalen under fjärde kvartalet är ungefär 18 % jämfört med en ensiffrig marginal under första halvåret 2009. Trots att det flaggades om tillväxt, är ledningen måna om att sänka förväntningarna för 2010. Det finns fortfarande risk för komponentrisk, vilket kan fördröja tillväxten. Handelsbanken tror att efterfrågan kommer öka och överraskningarna kommer att vara positiva. Historiskt har Axis delat ut all vinst till aktieägarna och det förväntas även för utdelningen 2009. Detta innebär en utdelning om 3 kronor per aktie. Vidare tror banken att det kommer ske en ökning av konsensushöjningar och Handelsbanken upprepar rekommendationen Köp med reviderad riktkurs på 120 kronor från tidigare 95 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
100 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser