Volvo står på toppen

Datum: 2005-12-12 10:58

Konjunkturtoppen kan vara nära, skriver VA, som föredrar Volvo framför Scania.

Volvo handlas enligt VA:s prognos till ett P/E-tal på 10. Justerat för kassan så
är bolaget ännu billigare än Scania, då varje försäljningskrona i Scania värderas 50 procent högre än i Volvo. För att Volvo skall vara intressant bedöms dock en fortsatt hyfsad konjunktur krävas. Veckans Affärer förväntar sig en oförändrad omsättningsnivå och att resultatet skall ligga minst i nivå med nuvarande höjder under 2006.
Kurs då rekommendationen gavs:
365,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser