Volvo sämre än index

Datum: 2006-09-06 15:39

Sämre än index

Volvo B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Volvo.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Volvo. Den sedan länge förväntaade skarpa nedgången i ordrar på lastvagnar i USA infann sig inte i augusti, enligt Carnegie. Statistiken visade att en mindre nedgång en väntat vilket inger förhoppningar om att marknadens försämring inte blir så stor som förväntat under 2007, enligt Carnegie. Carnegie är fortsatt säkra på att ordrarna kommer att gå ned, och nedsidan för Volvo är större om marknadens generella estimat är för en mindre nedgång, enligt Carnegie. Höga bränslekostnader kommer att få en negativ inverkan på lastbilsindustrin till slut, även om transportbolag på kort sikt är duktiga på att föra kostnaderna vidare till kunderna, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
419 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser