Volvo sämre än index

Datum: 2008-01-03 14:39

Sämre än index

Volvo B

Carnegie rekommenderar sämre än index för Volvo

Carnegie rekommenderar sämre än index för Volvo. Lastbilsleveranserna sjönk med 9 procent under november, vilket var väntat. Volvo och Renault lastbilar hade starkare leveranser än förväntat medan Mack och Nissan kom in lägre än förväntat. Mixen borde vara bra för det genomsnittliga försäljningspriset under fjärde kvartalet. Verksamheten i nordamerika dras med höga produktionskostnader, vilket kommer leda till marginalpress under fjärde kvartalet. Sammantaget är banken oroade, trots stark efterfrågan och god produktmix så är kommentarerna kring marginalerna oroande, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
109,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser