Volvo högt värderat

Datum: 2002-05-30 11:28

Avvakta

Volvo B

Volvos värdering är utmanande enligt Stockpicker.

Stockpicker anser att Volvos aktiekurs baseras på en starkare resultatutveckling än vad som är sannolikt. För innevarande år prognostiseras en vinst på 2,04 kr per aktie, vilket ger ett P/E-tal på 93. Räknat på nästa års vinst är vinstmultipeln 22,6. Rekommendationen blir att avvakta.
Kurs då rekommendationen gavs:
185,5 kr
Riktkurs:
200 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser