Volvo fullvärderat

Datum: 2003-08-18 11:12

Sälj

Volvo B

Veckans Affärer anser att man bör sälja Volvo-aktien.

Tidningen menar att det fortfarande finns för många frågetecken kring styrkan i en kommande konjunkturuppgång för att man ska kunna diskontera ett rejält vinstlyft. Det som nu lyfter vinsten är effekter av samordningen med Renault. VA spår att vinsten per aktie stiger till knappt 15 kr under nästa år, vilket ger ett P/E-tal på 14. Aktien är i dagsläget därmed fullvärderad, enligt Veckans Affärer, som rekommenderar sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
207,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser