Volvo bättre än index

Datum: 2006-07-21 14:58

Bättre än index

Volvo B

Fischer Partners rekommenderar bättre än index för Volvo.

Fischer upprepar rekommendationen bättre än index för Volvo med riktkurs 400 kronor efter kvartalsrapporten. Volvo levererade en stark rapport även om försäljningen var svagare än förväntat, enligt Fischer. Rörelsemarginalen däremot var starkare än marknadens förväntningar, enligt Fischer. Orderingången gick ned på grund av kapacitetsbrist i nordamerika vilket betyder att ordingången behöver öka under kommande kvartal för att aktien inte ska hämmas av oro över försäljningen, enligt Fischer. Volvos prognos för den totala lastvagnsmarknaden under 2006 höjs återigen, enligt Fischer. Vinst per aktie förväntas bli 37,51 kronor för 2006 och 31,77 kronor för 2007, enligt Fischer.
Kurs då rekommendationen gavs:
369 kr
Riktkurs:
400 kr

Rekommendation från: Fischer Partners

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser