Volvo bättre än index

Datum: 2008-05-26 11:59

Bättre än index

Volvo B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Volvo

Carnegie rekommenderar bättre än index för Volvo. Carnegie har deltagit i American Commercial Transportations utsiktsseminarium, enligt Carnegie. Förväntningarna ligger på 318.000 enheter för 2009 mot bankens egna förväntningar för nordamerika på 280.000 enheter, enligt Carnegie. Däremot var osäkerheten kring var industrin är på väg under 2009 stor på grund de nuvarande svåra marknadsförhållandena, enligt Carnegie. Konsensus är dock att industrin ska förbättras från de nuvarande nedtyngda nivåerna främst på grund av att genomsnittåldern för tunga lastbilar i USA nu är den högsta sedan tidigt 1990-tal, enligt Carnegie. Synen på Volvos nordamerikaverksamhet är sammantaget positiv efter konferensen, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
98,625 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser