”Volatilt i Kina, men ingen grund för fortsatt oro”

”Volatilt i Kina, men ingen grund för fortsatt oro”

Publicerad 2016-01-07 13:00:00

Asien Det finns rimliga förklaringar till det som sker i Kina. Det finns en stor oro för den kinesiska ekonomin, men sett till fundamenta har inga större förändringar skett. Det finns skäl till lite ”kallt blod i ådrorna” när det gäller Kina, anser Michael Livijn, Nordeas chefsstrateg.

Kina har ökat takten i nedvärderingen av valutan vilket har skickat en oroande signal kring läget i ekonomin. Samtidigt har Kinabörserna stängts två dagar under en och samma handelsvecka efter att ha backat totalt runt 15 procent.

Valutaoron är definitivt en av ingredienserna i börsdramatiken just nu. Centralbanken i Kina har skrivit ned värdet av yuanen mot dollarn, vilket har spätt på börsfallet. Men kapital fortsätter att flöda ut ur Kina medan oljepriset fortsätter att falla till nya bottennivåer. Just nu ligger oljepriserna under nivåerna vid inledningen till finanskrisen för åtta år sedan. 

Även den politiska oron har tilltagit. I närområdet provsprängde till exempel Nordkorea en vätebomb på trettondagen.

Men det finns mer eller mindre rimliga förklaringar till det som pågår, anser Michael Livijn, Nordeas chefsstrateg. I grunden är det oron för Kinas ekonomi som utlöst börsraset, men sett till statistiken – fundamenta – finns det egentligen ingen grund för fortsatt oro.

– Det har inte varit någon total omkastning i de fundamentala förutsättningarna. Kina har befunnit sig i en inbromsning under flera år. Den globala ekonomin håller sig fortfarande runt 3 procents ökning sett i ett lite längre perspektiv. Det kan vara bra att ha lite kallt blod i ådrorna när det gäller Kina just nu. 

Michael Livijn drar gärna paralleller till skeendet i Kina under hösten, då det nästan rådde ”full panik” i augusti. Marknaden kommer ihåg vad som hände då och i september. Under hösten repade sig sedan den kinesiska marknaden.

Kina-börserna fungerar inte riktigt som de västliga, påpekar Michael Livijn.

– En del av problematiken ligger i att spärrarna som slår till vid större fall ligger tätt, den första vid 5 procents nedgång och den andra vid 7. Hoppet till nästa nivå är därmed väldigt kort

Den korta stund då börsen fungerar efter det första stoppet blir ett ”fönster” för placerare med kortsiktig panik. Alla som kan försöker sälja. Michael Livijn jämför med det amerikanska börsindexet S&P 500 som har en första spärr vid 7 procents nedgång. Efter ett kort uppehåll öppnar börserna igen för att stänga nästa gång vid 13 procent.

– Sedan öppnas börserna ytterligare en gång och håller öppet tills indexet tappat 20 procent då handeln stängs för dagen. De olika nivåerna och utrymmet mellan dem gör att marknaden kan hämta andan. I Kina vet man att det bara är ”2 procent till nästa stängning”.

Michael Livijn spår fortsatt volatilitet under januari och februari och kanske året ut. Men reaktionerna från Kina är starka, menar han. För att få balans på börsen finns en hel del verktyg. Det handlar om ändringar av regelverk, tidigareläggningar av olika projekt och ett antal penning- och finanspolitiska stimulanser. Allt för att lugna ner marknaderna.

– De kinesiska valutareserverna är mycket höga och Kinas regering har resurserna och viljan att stötta marknaderna. Under tisdagen gick enligt ryktet olika statskontrollerade fonder in och köpte aktier, för att få upp index. På kort sikt är det krishantering som gäller i Kina. Myndigheterna gör det de kan för att lugna marknaderna.

Michael Livijn tror inte heller att det i första hand är institutionerna som är säljare på de kinesiska börserna.

– Det är framför allt privatpersoner, men av tidigare erfarenheter tror vi att det lugnar ner sig när marknaderna kommer underfund om att de grundläggande förutsättningarna inte har förändrats.

Så var det till exempel under nedgången i inledningen till hösten. Därefter blev vändningen både snabb och stark. I oktober gick börserna upp 10 procent igen.

 – Vi får nog avvakta, men vår inställning är fortfarande att det finns både intresse och möjligheter för aktier under 2016, men på kort sikt är det svårare att veta vad som sker. När det gäller Kina anser vi att reaktionerna är för starka i förhållande till vad som skett i ekonomin. Det kinesiska ledarskapet är extremt medvetna om situationen och gör allt för att lugna marknaderna, säger han.

Christer Fälldin