Vitrolife bra på sikt

Datum: 2006-05-29 09:48

Veckans Affärer rekommenderar sina läsare att köpa bioteknikbolaget Vitrolife.

Förvärvet av Swemed var dyrt, men det bör betala sig på sikt, skriver tidningen. VA tror på högre rörelsemarginaler framöver, från dagens 10 procent till 15-20 procent på ett par års sikt. P/E-talen är 28 och 21 för i år respektive 2007. Om marginalen 15 procent passeras år 2008 faller vinstmultipeln till 15. VA menar att det ger en bra kurspotential på ett par års sikt då ett P/E-tal på 20-25 är motiverat.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,2 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser