Viss oro diskonterad

Datum: 2003-05-26 10:32

Swedbank Markets rekommenderar sina kunder att minska i TeliaSonera.

Efter finsksvenska TeliaSoneras kapitalmarknadsdag upprepar Swedbank sin minskarekommendation. På längre sikt ser utsikterna ljusare ut än på kortare sikt. Bredbandsbolagets nya erbjudande till marknaden är ett nytt hot mot TeliaSoneras fasta avgifter. Banken menar vidare att dagens värdering kräver att bolagets besparingsprogram lyckas fullt ut.
Kurs då rekommendationen gavs:
29,8 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser