Det framgår av ett pressmeddelande.                             

För fjärde kvartalet bedömer bolaget att rörelseresultat, inklusive omstruktureringskostnader, kommer att uppgå till totalt cirka -25 till -30 miljoner kronor på koncernnivå. I omstruktureringskostnaderna ingår 10 miljoner kronor som inte är kassaflödespåverkande.

Det är framförallt Poolia Sverige som har en svag utveckling. I slutet på andra kvartalet startade bolaget ett besparings- och omstruktureringsprogram med syfte att minska kostnader och öka lönsamheten. Nu krävs ytterligare besparingar, inklusive personalneddragningar, framgår det.

Vid 09.20 var aktien ned med 9 procent till 10,30 kr.