För helåret ökade orderingången och faktureringen organiskt med knappt 3 procent, vilket är lägre än den förväntade volymtillväxten. Efterfrågan avseende kapitalvaror var speciellt svag i Västeuropa och Östeuropa.

Enligt SME Direkts senaste uppdatering av marknadens förväntningar, låg snittprognosen på en organisk tillväxt i orderingång på 7,7 procent.

Som en följd av den lägre faktureringsvolymen under fjärde kvartalet, utvecklades Getinges resultat före skatt sämre än väntat. För helåret 2012 uppgick resultatet före skatt till cirka 3.600 miljoner kronor, exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader relaterade till förvärvet av TSS.

Enligt SME Direkts konsensussammanställning låg förväntningarna på resultat före skatt för helåret på 3.638 miljoner kronor.

Förvärvs- och omstruktureringskostnader i anslutning till TSS kommer som tidigare aviserats att belasta 2012 års resultat med cirka 170 miljoner kronor.

Getinge publicerar sin fullständiga bokslutskommuniké för 2012 den 25 januari.