Vinstsvacka för SCA

Datum: 2003-04-13 22:11

Neutral

SCA B

Börsinsikt varnar för att SCA:s resultat kommer att försvagas under årets inledning.

SCA:s utveckling mot hygienprodukter och förpackningar har gjort bolaget mindre känsligt för konjunktursvängningar än andra svenska skogsbolag. Börsinsikt bedömer dock att inledningen på 2003 kommer att innebära en försvagning av resultatet p.g.a. ökade råvarukostnader. Aktiens motiverade värde beräknas till 370 kr, vilket innebär en bra potential relativt risken. Men eftersom marknadssituationen anses vara osäker blir Börsinsikts rekommendation på medellång sikt neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
262 kr
Riktkurs:
370 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser