Vinstras för Doro

Vinstras för Doro

Publicerad 2014-05-12 13:43:00

Rapport Omsättningen ökar men rörelsemarginalen försämras kraftigt. Resultatet för första kvartalet landar på 2 miljoner kr för seniormobiltillverkaren.

Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 2 miljoner kronor för det första kvartalet 2014 (7,4). Resultatet per aktie
uppgick till 0:10 kronor (0:38).

Nettoomsättningen uppgick till 233 miljoner kronor (209), medan orderingången var 238 miljoner kronor (252).

Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner kronor (7,7), samtidigt som rörelsemarginalen blev 2,0 procent (3,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,8 miljoner kronor (18,3).

Räknar med tillväxt

Doro räknar med tillväxt under 2014, främst under det andra halvåret. Det framgår av delårsrapporten. 

Tidigare hade bolaget prognosen att tillväxten väntas fortsätta, men uttryckte sig inte specifikt kring 2014. 

Smartphones är bolagets väg till en försäljning av produkter med ett högre värde och därmed en fortsatt förbättring av bruttomarginalen, uppger vd Jérôme Arnaud i delårsrapporten.

 "Vi fortsätter investera i denna kategori då den kommer bidra till vår tillväxt under andra halvåret 2014 och på längre sikt", skriver han. 

Samtidigt väntas lanseringen av fyra nya featurephones bidra till att Doros marknadsandel inom segmentet ökar under andra halvåret 2014, vilket ska ge stöd för tillväxten.

DIREKT

Följ de aktuella aktierna här

Doro