Vinstökning väntas i Saab

Datum: 2002-07-15 08:18

equal-weight

SAAB B

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley rekommenderar "equal-weight" på Saab.

Morgan Stanley anser att Saab presenterade en solid rapport med en rekordstark orderbok. Vidare spekulerar banken i att bolaget skulle kunna komma att få sälja flygplanet Gripen till det brasilianska flygvapnet. Generellt sett har banken en försiktig inställning till bolag i flyg och försvarsindustrin. I år spås en vinst per aktie på 7,78 kronor per aktie. 2003 och 2004 väntas vinsten stiga till 8,86 respektive 9,73 kronor. Riktkursen sätts till 120 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
115 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser