Vinstminskning väntar Europolitan

Datum: 2001-12-17 13:23

3G-utbyggnaden lär krympa Europolitans vinster under ett par år.

Europolitans potential är begränsad till den mättade svenska mobilmarknaden. Vinsterna är stora, men 3G-utbyggnaden lär under ett par år få Europolitans vinst att minska och hindra möjligheterna till utdelning. P/E-talet ligger mellan 22 och 27 för de närmaste åren. Med sjunkande tillväxttakt är potentialen i aktien begränsad och Veckans Affärers rekommendation är att sälja.
Kurs då rekommendationen gavs:
66,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser