Vinstlyft väntar LME

Datum: 2001-05-24 12:53

Trends spår att Ericssons lönsamhet kommer att förbättras drastiskt nästa år. Aktien tas in i portföljen.

Ericssons mobiltelefoner lyfts ur verksamheten och besparingsprogrammet börjar ge verkan. Tillsammans med en bättre marknad kommer bolagets lönsamhet att förbättras drastiskt 2002. Den senaste veckan har Ericssons vinstförbättring 2002 börjat diskonteras i aktiekursen och Trends bedömer att den trenden kommer att fortsätta. Aktien köps därför in i Trendsportföljen.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,5 kr
Riktkurs:
100 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser