Vinsten har toppat

Datum: 2001-08-20 00:16

Minska

Sandvik

Den franska storbanken Société Générale spår att Sandviks vinst vänder ner och rekommenderar därför sina kunder att minska i aktien.

Sandviks andra kvartal var bättre än väntat och rörelseresultatet steg med 18 procent och 7 procent högre än vad Société Générale väntat. Investmentbanken menar att en svag svensk krona är en faktor som har lyft resultatet. Banken spår nu att vinsterna toppat och att såväl försäljning som vinst viker under årets tredje kvartal om man bortser från valuta vinster. I år spås en vinst per aktie uppgående till 14,90 kronor. Banken anser att bolaget är fullvärderat och lämnar därför rekommendationen till sina kunder att minska i aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
219 kr

Rekommendation från: Société Générale

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser