Vinner marknadsandelar

Datum: 2009-11-27 16:12

Handelsbankens

Handelsbankens förväntningar om en stabilisering av bolagets försäljningstrend visade sig vara för tidig då försäljningstappet var större än väntat. Rörelseresultatet var 28 % lägre än vad SHB hade räknat med, medan bruttomarginal var god. Vinstprognosen för 09/10 sänks med 14 % och året därpå endast med 3 %. Trots försäljning så vinner Systemair marknadsandelar och SHB tror att bolaget kommer förvärv i närtid, vilket bör stärka marknadspositionen.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,75 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser