Vinnare på växande marknader

Datum: 2010-04-13 17:50

Royal

Royal Bank of Scotland (RBS) förväntar sig att bolagets orderingång ska öka marginellt till 15 625 MSEK jämfört med Q409 givet fortsatt svaghet för antalet order inom segmenten Compressor Technique (CT) samt Mining Technique (CMT). Jämfört med första kvartalet 2009 ser banken en ökning med 12 % av like-for-like order (justerat 8 % för förra årets avbokningar). RBS underliggande EBIT-estimat överstiger Bloomberg-konsensus med 4 % (RBS 2 527 MSEK vs konsensus 2 470 MSEK). Vidare anser RBS att marknaden underskattar både de inkrementella kostnadsbesparingarna från bolagets besparingsprogram under 2009 samt den ökade produktionsaktiviteten. EBIT-marginalen väntas landa på 16,3 % (konsensus: 15,7 %). RBS har även höjt prognosen för EPS 2011e med 3 % eftersom de nu tror på en ökad orderingång från Miningverksamheten på grund av lägre råvarupriser. Med en marknadsandel på över 50 % på växande marknader (11 % marknadsandel i Kina) och en stark balansräkning ser Atlas Copco ut att vara i en bra position för långsiktig tillväxtpotential samt fortsatt förstärkning av marknadsandelar genom förvärv. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen sätts till 128 kronor från tidigare 125 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
105,15 kr
Riktkurs:
128 kr

Rekommendation från: Royal Bank of Scotland

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser