Styrelsen: Stamaktieägarna bör säga nej till budet på Victoria Park Foto: istockphoto

Styrelsen: Stamaktieägarna bör säga nej till budet på Victoria Park

Publicerad 2018-04-13 08:43:00

Budgeten (uppdaterad) Styrelsen i Victoria Park rekommenderar aktieägarna i fastighetsbolaget att inte acceptera Starwoods bud vad gäller stamaktierna. Samtidigt anser den att ägarna av preferensaktierna bör tacka ja.

Budet från Starwood, som lades fram den 1 april, ligger på 34:40 kronor kontant för stamaktierna (A och B) och på 315 kronor för varje preferensaktie.

Det totala värdet på budet uppgår till cirka 8.680 miljoner kronor.

Styrelsen hämtar i sitt utlåtande stöd från den så kallade fairness opinion som Handelsbanken Capital Markets har gjort på uppdrag av Victoria Park.

Handelsbankens uppfattning är budet "inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Victoria Park såvitt avser stamaktierna av serie A och B men däremot avseende preferensaktierna".

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Victoria Park

Victoria Park Pref

Victoria Park B