Vi sparar allt mindre och lånar allt mer Foto: Henrik Montgomery/SvD/TT

Vi sparar allt mindre och lånar allt mer

Publicerad 2016-02-23 13:56:00

Spara Hushållens finansiella sparande var svagt negativt under sista kvartalet ifjol. Räknat i kronor minskade sparandet samtidigt som skulderna ökade.

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var svagt negativt under fjärde kvartalet 2015 och uppgick till minus 2 miljarder kronor.

Samtidigt ökade hushållens tillgångar trots att sparandet minskade. Skälet är att Stockholmsbörsen steg 6 procent under samma tidsperiod.

Nysparandet i finansiella tillgångar var 67 miljarder. Hushållen nettoköpte aktier och ökade sitt sparande på bankkonton under kvartalet. Samtidigt ökade skulderna med 69 miljarder kronor och den årliga låneökningstakten fortsatte uppåt.

Det finansiella individuella sparandet exklusive periodiseringar, som visar sparandet i mer likvida tillgångar, uppvisade ett betydligt lägre sparande, minus 30 miljarder kronor.

Detta sparande är lägre än det totala sparandet främst för att stora insättningar till tjänste- och premiepensionen räknas bort i det individuella sparandet.

Även fondsparandet har minskat. Hushållen nettoköpte svenskregistrerade fondandelar för 3 miljarder kronor under fjolårets tre sista månader, vilket kan jämföras med 14 miljarder kronor under samma period 2014. Det var särskilt stor handel när det gäller räntefonder.

Börsnoterade aktier nettoköptes av svenska hushåll för 16 miljarder kronor under andra halvåret 2015, vilket var en ökning jämfört med första halvåret 2015 och mot helåret 2014.

Privata Affärer