"Vi får vänja oss vid stora svängningar i Kina" Foto: istockphoto

"Vi får vänja oss vid stora svängningar i Kina"

Publicerad 2016-01-08 12:57:00

Kina Det kinesiska ledarskapets "åtgärder" för att kontrollerar börserna leder till än mer panik – och misstroende från företagare och småsparare – anser experter.

För andra gången på mindre än ett halvår har proppen gått ur marknaden i Kina. Myndigheternas åtgärder, allt ifrån stödköp av aktier till börsstängningar, har inte gett önskat resultat, utan tvärtom om medverkat till än mer panik.

När de kinesiska myndigheterna på olika sätt försöker styra de kinesiska börserna, ungefär som de historiskt har styrt den kinesiska ekonomin, kan de drabbas av ordentliga bakslag.

Börsraset i förra veckan var en spegel av raset under augusti och september ifjol. När börserna i Kina då havererade spred sig oron snabbt till andra kontinenter, inklusive Sverige.

Under tisdagen stödköpte statskontrollerade fonder aktier i Kina med syftet att få upp index. Myndigheterna gör det som går för att lugna – och styra – marknaderna. Men de låter sig inte styras på samma sätt som den ekonomiska politiken.

Det menar Kamel Mellahi, professor på Warwick Business School, som intervjuats av nyhetsbyrån Finwire.

– De kinesiska beslutsfattarna har fastnat i städet och det finns inga enkla lösningar, säger han.

Kamel Mellahi förväntar sig att den kinesiska regeringen ingriper kraftfullt och offentligt för att stötta aktiekurserna. Men ett sådant agerande undergräver löftet att låta marknadsmekanismerna ha ett större inflytande i Kina.

Ännu viktigare än att hålla det löftet är att Kina behöver rikta in resurserna mot att balansera ekonomin och genomföra reformer. En risk som det kinesiska ledarskapet tar nu är att de stora kursrörelserna på aktiemarknaden kan skada förtroendet för den kinesiska ekonomin.

Uppfattningen att risken för att förtroendet minskar delas av andra, till exempel Willy Lam, expert på kinesisk politik vid Chinese University of Hong Kong som säger till Di att kapitalflykten från Kina kommer att öka på grund misstroendet från främst affärsmän och småsparare.

Att höja index och minska oro med hjälp av detaljstyrning eller jakt på medborgare som har blankat aktier, vilket skedde i somras, förvärrar situationen.

– Regeringen måste visa ett tydligt åtagande att endast använda ekonomiska medel för att fixa ekonomiska problem, säger han till Di.

Kamel Mellahi konstaterar att den kinesiska ekonomin genomgår en mycket känslig övergång som kräver en hel del svåra justeringar. Därför är dessa vilda svängningar på den kinesiska aktiemarknaden väntade och investerare måste vänja sig vid dem. Av det skälet förutspår han en fortsatt berg- och dalbana för kurserna i Kina.

Den kinesiska aktiemarknaden består till stor del av privata investerare. De är också flyktiga i sin inställning och har benägenhet att få panik. Kamel Mellahi bedömer att beteendet kommer att fortsätta ”ett tag till”.

– Volatiliteten på den kinesiska aktiemarknaden kan ha kortsiktiga effekter på de globala aktiemarknaderna, men på medellång och lång sikt kommer det att märkas främst i Kina, säger han.

Christer Fälldin