Verkstadspärla med potential

Datum: 2009-11-05 10:01

Veckans Affärer ser ett kurslyft på 50 procent för Nederman och en återgång till forna kursnivåer på två års sikt.

Anledningen till att köpa Nederman uppges vara att aktien till skillnad från den övriga verkstadssektorn bara 20 procent från årslägstanivån. I grund och botten ses Nederman som ett kvalitetsbolag och en liten verkstadspärla. 2010 års p/e-tal beräknas till 12.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser