Här är Morgan Stanleys favoriter i verkstadssektorn Foto: Fredrik Sandberg/TT

Här är Morgan Stanleys favoriter i verkstadssektorn

Publicerad 2016-01-12 10:00:00

Aktier Morgan Stanley sänker riktkurserna med någon procent för ett antal europeiska verkstadsbolag inför rapportperioden. Låsbolaget är ett av få som rekommenderas.

Det är i en  analys daterad 12 januari, där banken går igenom vilka bolag som kan tänkas klara sig bra i nuvarande miljö, som betecknas som "stormens öga" för den tillverkningsmässiga lågkonjunktur som nu befinner sig i sitt tredje kvartal. 

Det är huvudsakligen på grund av ogynnsamma effekter av valutarörelser på tillväxtmarknader som det nu går sämre för många inom sektorn.

Morgan Stanley spår, baserat på 23 industridataserier, att den globala efterfrågan fortsatte att minska med 4 procent under det fjärde kvartalet 2015, efter minus 3 procent under det tredje kvartalet.

Bolagsvis leder detta till att banken föredrar bolag med hög andel serviceintäkter och/eller exponering mot USA:s och Europas bygg- och konsumtionsmarknader, där Morgan Stanley tror att konsensusestimaten är uppnåeliga eller till och med går att överträffa.

Assa Abloy nämns jämte fyra andra europeiska verkstadsbolag. De övriga är Kone, Wärtsilä, Nexans och Rexel. Skälet till att Assa Abloy finns på listan är att låsbolaget anses ha ett starkt elektromekaniskt momentum nu.

SKF är vidare någorlunda attraktivt på rent värderingsmässiga grunder, medan ABB, Atlas Copco och Sandvik på grund av sin råvaru- och tillväxtvalutaexponering samtliga bör undvikas enligt Morgan Stanley. Marknadens estimat lär sänkas för dessa bolag under de kommande veckorna, heter det i analysen.

För Alfa Lavals del spår Morgan Stanley däremot en solid bokslutsrapport tack vare stor orderstock som ska levereras ut, jämte valutamedvind. Banken ligger trots det några procent under konsensusestimaten.

Direkt