Veckans Affärer rekommenderar köp

Datum: 2012-10-31 23:00

I veckans nummer av Veckans affärer analyseras sex bolag, varav fyra bioteknikbolag, som samtliga får köprekommendationer.

Sist bland bioteknikbolagen har VA analyserat Medivir. Företaget väntas leverera resultat från omfattande fas 3- studier av läkemedlet Simeprevir runt årsskiftet. Om dessa resultat är lika goda som fas 2-resultatet väntas den redan pressade aktiekursen få en rejäl skjuts uppåt. Bolaget väntas även presentera en ny läkemedelskandidat för hepatit c innan årets slut. Rekommendationen blir köp.

Kurs då rekommendationen gavs:
63,75 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser