Veckans Affärer rekommenderar köp

Datum: 2012-10-03 23:00

STOCKHOLM (Direkt) Veckans Affärer (VA) ger tre rekommendation i sitt senaste nummer, varav alla är köptips.

För Ericsson noterar VA att aktien backat under det senaste året på grund av fallande bruttomarginal, en svag produktmix samt svag tillväxt. Framöver ser man positivt på situationen i USA där operatörerna väntas öka sina nätinvesteringar med upp till 40 procent, jämfört med det "svaga fjolåret". En av de huvudsakliga riskerna väntas dock vara potentiella förseningar av dessa investeringar på grund av det svaga ekonomiska läget. Konkurrenssituationen uppges ha stabiliserats, där Huawei utkristalliserat sig som kostnadsutmanare, medan andra spelare försatts i trängda positioner. Risken för ökat konkurrenstryck på lönsamheten uppges följaktligen vara begränsad. Rekommendationen bli köp.

Kurs då rekommendationen gavs:
60,05 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser