Veckans Affärer rekommenderar köp

Datum: 2012-05-09 23:00

STOCKHOLM (Direkt) Veckans affärer ger två köprekommendationer och en säljrekommendation i sitt senaste nummer.

Volvos köprekommendation grundar VA i att företaget är väl rustat efter den
omstöpning som gjorts inför volymändringen som kommer att höja marginalerna. De menar att marknaden gillar Volvo men har inte prisat in de
lönsamhetsförbättringar som volymändringen kan ge. Potential finns i
kostnadsbesparingar och synergier.

Kurs då rekommendationen gavs:
85,8 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser