Veckans Affärer rekommenderar sälj

Datum: 2012-03-21 23:00

Sälj

Axis

STOCKHOLM (Direkt) Veckans affärer lämnar en säljrekommendation av kameraövervakningsföretaget Axis i sitt senaste nummer.

Tidningen skriver att orderboken är i stort sett obefintlig. Att företaget i
princip säljer direkt från hyllan skapar oförutsägbarhet i försäljningen vilket
ofta kan komma som en negativ överraskning för aktieägarna.

Veckans affärer skriver att de inte ifrågasätter tillväxten på 30 procent utan
att det som oroar är konjunkturen. De menar bland annat att företaget är
känsligt för om återhämtningen av USA:s byggkonjunktur skulle stanna av eftersom Nordamerika är en av deras största marknader.

Axis försäljning växte under fjärde kvartalet 2011 med 14 procent i Europa och 12 procent i Asien, vilket anses magert jämfört med försäljningen 2010 och de tre första kvartalen 2011 då försäljningen växte med över 30 procent i snitt.

I februari valde tre personer från Axis försäljningsavdelning att sälja delar av
eller hela sina innehav, konstaterar Veckans affärer och rekommenderar sälj.

Kurs då rekommendationen gavs:
171 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser