Veckans Affärer rekommenderar köp

Datum: 2012-03-29 06:30

STOCKHOLM (Direkt) Veckans Affärer lämnar sex köpråd, varav tre gällande klädbolag, och inga säljråd i veckans nummer. Bolagen som får köprekommendationer är New Wave, RNB och VRG i klädsektorn, spelbolaget Betsson, brandsäkerhetsföretaget Firefly och läkemedelsbolaget Bioinvent.

Slutligen tar sig VA an Bioinvent, vars framtid avgörs i april eller maj. Då
kommer nämligen data över hur läkemedlet TB-402 klarar att förebygga djup
blodpropp hos höftledsopererade patienter jämfört med dagens standardbehandling, rivaroxaban. Därefter väntas resultatet av ytterligare två studier, och med nyemissionsrisken ur världen rekommenderar VA köp i "detta spännande läge".

Kurs då rekommendationen gavs:
16,2 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser