Varningsklockorna ringer

Datum: 2006-02-20 18:21

Veckans Affärer tycker att Diamyds situation får varningsklockorna att ringa.

Bolaget är litet och specialiserat, men utan partner trots att man har ett projekt i sen klinisk fas. VA menar att det är oroväckande att inget läkemedelsbolag ville köpa in Diamyds diabetesprojekt, vars fas2-studie gav ett något otydligt resultat.
Kurs då rekommendationen gavs:
58,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser