Värderingen mer attraktiv

Datum: 2010-08-03 16:37

Köp

H&M B

H&Ms

H&Ms lyckade inträde på den asiatiska marknaden erbjuder flera tillväxtmöjligheter och lindrar oron över genomförbar exportering utanför Europas gränser. Vinstutsikterna är goda, med en EPS-tillväxt på över 20 % för 2010e och över 10 % för åren 2011e-2012e. Efter att LFLs varit svaga under april (-4 %) och maj (-6 %), är det nu positivt att LFLs återigen är på plussidan (juni +9 %). För helåret, väntar sig banken att det LFL-tillväxten om 2 % kommer att uppfyllas då första halvåret ökade med 1 %. Vid ett P/E-tal 2010e som är lägre än 19x och för 2011e 17x, börjar värderingen närma sig attraktiva nivåer, givet tillväxtmöjligheterna, affärsstabiliteten och den starka balansräkningen. Rekommendationen är Köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
232,8 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser