Värderingen för hög i dagsläget

Datum: 2010-10-06 14:53

Sälj

H&M B

UBS

UBS sänker rekommendationen för H&M till Sälj från tidigare Neutral och riktkursen sänks från tidigare 245 kronor till 225 kronor. Q3-rapporten visade på ytterligare risk för bruttomarginalutvecklingen framöver. UBS bruttomarginalsestimat för Q4 kvarstår på -200 baspunkter men ändras för helåret 2010/11 från oförändrad till -150 baspunkter. Den jämförbara försäljningen var under Q3 som helhet bättre än på länge men blygsamt för september enskilt. UBS frågar sig om det kan vara så att elasticiteten är lägre än vad marknaden tror eller om efterfrågeresponsen tar längre tid än väntat. EPS-estimatet har sänkts för helåret med 2 % till 11,60 kronor. För 2010/11 justeras estimatet ned 5 % till 12,40 kronor. Med ytterligare risk i estimaten under kommande kvartal anser UBS att värderingen är för hög och föredrar i dagsläget Inditex.
Kurs då rekommendationen gavs:
243,3 kr
Riktkurs:
225 kr

Rekommendation från: UBS

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser