Värderingen är nu oemotståndlig

Datum: 2010-09-28 14:02

SEB

SEB Enskilda bedömer att en förbättrad försäljningssammansättning samt underliggande kostnadsreduktioner kommer att resultera i att effekten från ökade råvaru- och marknadsföringskostnader jämfört med föregående år kommer att pareras bättre än tidigare befarat i tredje kvartalet i år. Efter bolagets kapitalmarknadsdag i Brasilien har SEB blivit mer positiva till efterfrågeutvecklingen i Latinamerika och volymerna väntas stå oförändrade under 2011 jämfört med 2010 från att tidigare räknat med en minskning i Latinamerika på 7,5 %. Den ökade konkurrensen från i första hand koreanska tillverkare kommer att leda till att marginalerna i Latinamerika blir sämre från 2012 och framåt. Valutakurseffekten av en starkare krona gentemot dollarn och euron i kombination med att den brasilianska realen stärkts är positivt för Electrolux. SEB har justerat upp sin vinstprognos för 2010 med 3 %, 7 % för 2011 och 2 % för 2012. Efter denna justering framstår värderingen, som redan innan var mycket låg, som oemotståndlig. Detta tillsammans med att bankens oro för kvartalsrapporten minskat leder till att rekommendationen höjts från Behåll till Köp. Aktien handlas till P/E 9,0 på bankens prognos för 2011.
Kurs då rekommendationen gavs:
162,2 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser